Horten

Kjeller Flyplass 100 år

START SPESIAL gratulerer Kjeller Flyplass så mye med 100-årsdagen idag den 21. sept. 2012.
De beste ønsker for denne strålende flotte jubileumsdagen og alle kommende dager.


GRATULERER!


Jubileumsarrangement
I anledning norges første fly "START" og 100 års jubiléet for norsk luftfart.

”START SPESIAL”
Horten
15. Sept. 2012

Meld deg på her:
Påmelding (Link)

eller

Kontakt arrangør:
Hildur K. Wilhelmsen
Mobil: 93 63 67 67
Kontakt (Link)

VELKOMMEN

Nedover på denne siden finner du informasjonen som var lagt ut før 1.sept 2012.
Her er linker til historien om “START”, hvem som var med i 1912 og mye mer.
Tildligere i sommer har vi også søkt etter etterkommer og andre med tilknytning til
“START” - Norges første fly og alle som er interessert i norsk luftfartshistorie og
historie generelt. Dette er også et arrangement for de som er flyinteresserte
“Start” - Norges første fly

Er nettopp du en av etterkommerne?

En oppdagelse i sommer fører til historisk treff og jubileumsmiddag i Horten
15. september 2012.

- For å nå ut til alle som har med dette å gjøre, så trengs all den hjelp som kan føre til at alle nå kan rekke å få opplysninger om treffet og arrangementene!

Hvem søker vi etter?

Alle etterkommere av: Pionerene, bidragsyterne, eierne, historikerne, tilskuerne og andre som direkte eller indirekte hadde, har hatt og har tilknytning til Start i tiden fra før, rundt, i og etter 1912. Kanskje du selv faktisk er i slekt med pionerene? Eller bidragsyterne som i 1912 støttet pionerene? Er du blandt de som hjalp til med jubiléet i 1962? Har du jobbet med restaurering av “START”? Er det noen som i dag fortsatt har deler av "start"-propellen som splintret seg på Øra da flyet tippet fremover?

Din oldefar, bestefar eller hans onkel var kanskje knyttet til Marinen på den tiden dette foregikk? Var det din oldemor, bestemor eller hennes tante som jobbet på Det Sjømillitære Samfunn og slik bidro til denne fargerike historien? Kanskje du har bilder av noen av disse, eller avisutklipp som handler om noe av dette? Kjenner du til en historie om dette eller har kjennskap til noen som vet mer? En setning på et postkort eller noen linjer i et brev?
- Let og finn: Hvem, hva, hvor, når og tips finner du lenger ned på denne siden.

Tips: Kopier linken til denne siden og send til alle du kjenner!

Markering av 50-årsjubileet for Løytnant Dons landing med flyet «Start». (f-b.no)

Den første oppdagelsen:
I anledning 100 års-jubiléet for starten av norsk luftfartshistorie, ble det tidligere i sommer arrangert flere store markeringer. Mange har fått gleden av å delta på disse arrangementene, men et årvåkent øye med sans for historie og slektsforskning, oppdaget at det tilsynelatende “manglet” flere slekter og etterkommere av de som i 1912 var med på oppstarten av norsk luftfartshistorie: De som samarbeidet om realiseringen av “START” - Norges første fly. Det viste seg å stemme at det først og fremst var slektene Sem-Jacobsen, Lork og Geist som man manglet opplysninger om.

Grundig arbeid førte frem:
I midten av juni, etter utallige telefonhenvendelser, mange interessante og hyggelige samtaler, fant man frem til etterkommere av to av disse slektene. Den tredje slekten var først en sporløs gåte, men takket være god hjelp gjennom DIS Norge, så kom endelig det virkelige gjennombruddet og man fant slektningene.

Hvem er de ukjente:
Selv om alle slektene nå er funnet, så mangler det antakelig fortsatt mange slektninger i de forskjellige sidegrenene og særlig vanskelig er det å følge sporene når man bl.a. må kjenne til pikenavnet til de kvinnene som har giftet seg og fått nye etternavn. Selv om mange av etterkommere ble oppdaget i juni, så finner vi nå hver dag stadig flere. Utfordringen er for oss som bare kjenner noen av slektningene, at arbeidet med å spore opp alle, er svært tidkrevende nettopp fordi vi mangler informasjon om bl.a. navneskifte.

Etterlysning:
Vi trenger derfor opplysninger som kan bidra til å løse disse ukjente familielinkene, slik at vi kan få oversikt og således kan få gitt alle informasjon om dette historiske arrangementet. Alle slektsforskere, slekninger og familie kan bidra med å hjelpe oss. Ta straks kontakt med oss dersom du allerede har forsket på din egen slekt og har oversikt over den! Tips: hvis hver slekts familiemedlemmer tar kontakt seg i mellom og således kan bidra med oppklaring, så vil det være til meget stor hjelp.

Enda en oppdagelse:
I prosessen med å spore opp de ukjente slektene, ytret det seg en utrolig hyggelige og positive respons, og slik dukket det opp en oppdagelse til: etterhvert var det flere og flere som uttalte et felles ønske: Tenk om det kunne la seg gjøre å samle så mange som mulig fra disse slektene, et eget treff, en dag utenom arbeidstid, så vi kunne bli bedre kjent med hva våre forfedre har vært med på for 100 år siden!

Ble overrasket:
Flere av de “ukjente slekningene” vi kom i kontakt med, ante slett ikke at nettopp de var i slekt med disse handlekraftige og modige pionerene! De ble gledelig overrasket:
“- Er det sant? Er vi i slekt med ham/dem?”
“- Så moro! Dette visste jeg jo ingen ting om!”
“- Hadde jeg visst dette før, så hadde jeg jo tatt turen til Horten 1. juni 2012!”
“- Den historien har jeg hørt og lest om, men at det handlet om min slekt, ante jeg ikke!”
“- Dette må jeg lese mer om!”
“- Kan det la seg gjøre å samle alle etterkommere og slektninger i et 100-års treff!”

100-års treff:
Som følge av all den positive responsen og ønskene om et 100-årstreff for etterkommere og slekninger, så har vi nå den store gleden av å kunne presantere et heldagsprogram: “START SPESIAL” i Horten den 15. september 2012. Dette har blitt mulig å realisere fordi det har vært en så fantastisk flott respons og velvilje fra mange aktører, først og fremst i Horten, men også fra flere andre på landsbasis.

Åpent for flere:
Spesielt etterkommere og slektninger av både Kobbens-flyvekommité og deres medarbeidere samt sponsorene av "START", er sentrum for dette arrangementet. Men i tillegg er treffet, med sine arrangementer, også åpent for alle de som på en eller annen måte direkte eller indirekte er relatert til "START" og norsk luftfartshistorie. Likeså er det dette arrangementet åpent for de som har sin spesielle tilknytning til eller er involverte i norsk luftfart med rellevans til arrangementets innhold.

Informasjon:
Det er en glede å kunne presentere dette spesielle historiske arrangementet. Det er mye som skal foregå, og for at flest mulig skal kunne delta, så er arrangementet derfor i hovedsak todelt med en pause midt på dagen. De som kun vil delta på formiddagen kan se på programmets første halvdel. For de som kun ønsker å delta på jubileumsmiddagen, så finner man informasjon om dette på siste halvdel av programmet. De som ønsker å delta på alt, kan se på hele programmet for alt som skjer lørdag den 15. september 2012. Dette finner du på linken under “Program” øverst på denne siden. Vi håper at alle som melder seg på ett eller begge arrangementene, vil bli positivt overrasket over de tilbudene vi har klart å oppnå i samarbeid med aktører i Horten og andre på landsbasis. Informasjon om påmelding og priser finner du under linkene øverst på siden.

Noen eller noe som mangler?
Dersom du vet eller mener at det er noen eller sider ved dette arrangementet som mangler eller bør belyses mer, så ta kontakt med arrangøren. Henvendelser vil bli besvart fortløpende. Ved stor pågang av henvendelser så vil det kunne ta tid å få svar. Kun seriøse henvendelser vil bli besvart.

«Start» i all sin glans. Flyet står i dag på Flysamlingen på Gardermoen.

Historisk sett så er det 10 slekter som er notert som: Flyvere, mekanikere og komité for innsamling av midler til formålet:
01. Hans Fleischer Dons
02. Thomas Juel Thommessen
03. Hagbart Johansen
04. Hagbart Frydenberg
05. Kristian Jacobsen Snekkestad
06. Carsten Tank Nielsen
07. Jens Helge Sem Jacobsen
08. Kristian Andersen Lork
09. Trygve Reidar Kloumann Olafsen
10. Gottfred Waldemar Geist

Bidragsytere i 1912 var blant andre:
01. Statsråd Thorne
02. Konsul Peterson i Moss
03. Skipsreder Bull i Sandefjord
04. Haakon VII
05. Visekonsul Wedel Jarlsberg
06. Sam Eyde
07. Redaktør Schibsted i Aftenposten
08. Forsvarsforeningene
09. Mannskaper på Karljohansvern

Historien om “START” er en fascinerende og spennende historie.
Selve flyet og den første norske flyvning er kjernen i historien, men til denne hører selvsagt også historien om menneskene rundt det som gjorde det mulig å starte norsk flyhistorie nettopp på den tiden det ble gjort og på en slik måte det utartet seg. Major Roar Glenne har skrevet boken “START” og Marinemuseet i Horten har flere nettsider hvor man kan lese utdrag om starten på norsk luftfart.

Her følger noen linker til nettsidene til Marinemuseet i Horten:

100 år siden Dons ble først i luften:
Les mer.

START og DONS:
Les mer.

Forspillet 19. april 1912:
Les mer.

Oppropet kommer - planene blir kjent:
Les mer.

Norges første flymekaniker:
Les mer.

Kommer hjem for å fly:
Les mer.

I all hemlighet:
Les mer.

Flere turer på Øra:
Les mer.

Flyene i Marinens flygevåpen:
Les mer.

RUMPLER TAUBE CAMEL - “START” - 1:
Les mer.

RUMPLER TAUBE - “START” - 2:
Les mer.

Dons egen beretning:
Les mer.

Boken “START”:
Les mer.
Webside utviklet av Lasse Tøftemo - 2012